When I was a member of the Jury panel for 'Belgium's got talent, Jan was my personal interpreter.

One day, a candidate recited a poem. Jan translated the words and the rhythm of his speech so brilliantly, I had tears in my eyes.

Ray COKES

Producer and Television personality.

"Jan Rasquin heeft bij ons het hoogste wettelijke taalbrevet, verkrijgbaar in België behaald

(Summa cum laude)."

'SELOR-Art.7-1A'.

Wim Vandevelde 

Beleidsambtenaar diensten Eerste Minister

Encore un ENORME MERCI pour le coaching, pour ta compétence et aussi our ta patience.

Valentine AUDATE

'Responsable de Projet 'Diversité' (CGRA)

 Nordine NOURI,

Conferentietolk.

"Jepera Public Speaking heeft op de diensten van de Kanselarij van de Premier al een aantal sessies (Nederlands, Frans en Engels) georganiseerd ter voorbereiding van onze ambtenaren op (taal)examens van Selor."

"Nog eens bedankt voor je kritische blik, je waardevolle input en je hulpvaardigheid."

Ing. Tom Van Gyseghem

(Majoor Brandweer Brussel)

Jan gaat zeer professioneel te werk.

Zijn uitleg is duidelijk, beknot en zeer

flexibel . To the point !

I highly recommend Mr. Jan for his excellent Public Speaking skills. He is able to connect with his audience in a beautiful and creative way, by tailoring his message to each individual member.

His energy is very contagious !

"Ik wil ik je nogmaals feliciteren en bedanken voor de uitmuntende prestatie die je geleverd hebt met je betoog !
Ik zal evenmin nalaten jouw collega's mede te delen hoe tevreden ik was door jou bijgestaan te worden."

Tanguy VERSTRAETEN - REA BRUSSEL

Houtan EGHBALI

Financial director RSZ

"Een twintig-tal aanwezigen op de voorbereiding willen weten hoe ze hun slaagkansen voor de mondeling [taal]proef kunnen verhogen.

Jan Rasquin (Jepera Public Speaking), brengt hen dat bij aan de hand van tips, info over het verloop van de test én praktische oefeningen."

'NT-magazine' voor de Federale Sector.